Mẫu công văn tham khảo về việc thông báo chuyển trụ sở công ty.

CÔNG TY ……………..                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TÊN VIẾT TẮT CÔNG TY                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …..                                                                                                        …., ngày …. tháng … năm ….

THÔNG BÁO
V/v: chuyển văn phòng giao dịch

Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác, Cổ đông Công ty

Công ty ….. xin chân tọng thông báo đến quý khách hàng, đối tác và cổ đông về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày … tháng … năm … như sau:

Tên công ty

Văn phòng giao dịch cũ:
– Địa chỉ: ……
– Điện thoại: …..
– Fax: ….

Văn phòng giao dịch mới:
– Địa chỉ: …..
– Điện thoại: ….
– Fax: …..

Kể từ ngày … tháng … năm …, các giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi bảo hành … vui lòng liên hệ với chung tôi theo địa chỉ mới như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, đối tác, các cổ đông trong thời gian qua và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian sắp tới.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– Lưu VT.

Xem thêm:

  1. Hướng dẫn thông báo chuyển văn phòng giao dịch công ty.
  2. Dịch vụ chuyển văn phòng chất lượng cao.
  3. Dịch vụ chuyển nhà uy tín.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *