Nhập trạch hay còn gọi là lên nhà mới lễ nhập trạch là một trong những nghi lễ qua trọng trong những nghi lễ cổ truyền của người Việt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *